• 1.A
   • 1.ATriedny učiteľ Júlia Fridrichová1.A
   • 1.B
   • 1.BTriedny učiteľ Zuzana Kostolanská1.B
   • 1.C
   • 1.CTriedny učiteľ Patrik Markusík1.C
   • 2.A
   • 2.ATriedny učiteľ Viera Bergmannová2.A
   • 2.B
   • 2.BTriedny učiteľ Jana Pullmannová2.B
   • 2.C
   • 2.CTriedny učiteľ Jaroslava Miháliková2.C
   • 3.A
   • 3.ATriedny učiteľ Slavomíra Kreutzová3.A
   • 3.B
   • 3.BTriedny učiteľ Jarmila Kolláriková3.B
   • 3.C
   • 3.CTriedny učiteľ Monika Horváthová3.C
   • 4.A
   • 4.ATriedny učiteľ Elena Repíková4.A
   • 4.B
   • 4.BTriedny učiteľ Martin Blažek4.B
   • 5.A
   • 5.ATriedny učiteľ Anna Brezovská5.A
   • 5.B
   • 5.BTriedny učiteľ Nina Juríková5.B
   • 6.A
   • 6.ATriedny učiteľ Darina Kocmanová6.A
   • 6.B
   • 6.BTriedny učiteľ Jana Bačová6.B
   • 7.A
   • 7.ATriedny učiteľ Zuzana Beníčková7.A
   • 7.B
   • 7.BTriedny učiteľ Lucia Koleničová7.B
   • 8.A
   • 8.ATriedny učiteľ Soňa Švihoríková8.A
   • 8.B
   • 8.BTriedny učiteľ Barbora Beňadiková8.B
   • 9.A
   • 9.ATriedny učiteľ Zuzana Jurkas9.A
   • 9.B
   • 9.BTriedny učiteľ Renáta Borodáčová9.B