• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Regionálne kolo

    • 5. miesto
    • Trnavské športové hry · Regionálne kolo · 2018/2019
    • 4. miesto
    • Tirnavia Trophy - celoročná súťaž · Regionálne kolo · 2018/2019
  • Okresné kolo

    • družstvo, kategória II

    • 1. miesto
    • Hliadky mladých zdravotníkov · Okresné kolo · 2018/2019
    • Zuzana Bilčíková 8. B, Nina Kis Pistiová 8. B, Natália Kudlová 8. B, Silvia Horňáková 8. B, Katarína Sokolovičová 8. B