• Kontakty MŠ Okružná 19

   • Meno, adresa a email
   • Meno: ZŠ s MŠ, Atómová 1, elokované pracovisko MŠ Okružná 19, Trnava

    Adresa: ZŠ s MŠ, Atómová 1, elokované pracovisko MŠ Okružná 19, 917 01 Trnava

    Email MŠ 19: okruzna19@gmail.com

    Email MŠ ŠJ 19: sjokruzna19@ms.trnava.sk

   • Telefón
   • (033) 3236 780 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ 19 - Mgr. Jolana Mikovínyová

    (033) 3236 781 - vedúca jedálne MŠ 19 - Mgr. Dagmar Zvolenská

    (033) 3236 779 - chodba

   • GPS
   • 48.3856778N, 17.5949842E

   • Mapa