• Prevádzka v MŠ 27

      • Prevádzka v MŠ 27 je čase od 6.15 hod. do 16.15 hod.