• Kontakty MŠ Okružná 27

   • Meno, adresa a email
   • Meno: ZŠ s MŠ, Atómová 1, elokované pracovisko Okružná 27, Trnava

    Adresa: ZŠ s MŠ, Atómová 1, elokované pracovisko MŠ Okružná 27, 917 01 Trnava

    Email MŠ 27: msokruzna27@gmail.com

    Email ŠJ MŠ 27: sjokruzna27@ms.trnava.sk

   • Telefón
   • (033) 3236 783 - zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ 27 - Mgr. Michaela Císarová

    (033) 3236 784 - vedúca jedálne MŠ 27 - Dagmar Zvolenská

    (033) 3236 785 - chodba

    (033) 3236 786 - kuchyňa

   • GPS
   • 48.3860108N, 17.5923947E

   • Mapa