• Triedy MŠ Okružná 19

   • A.19
   • A.19Milada Kubičková - triedna učiteľkaAnna Zacharová - učiteľka
   • B.19
   • B.19Janka Opatovská - triedna učiteľka Monika Kubelková - učiteľka
   • C.19
   • C.19Jolana Mikovínyová - triedna učiteľkaBc. Renáta Slivová - učiteľka
   • D.19
   • D.19Bc. Stanislava Ovečková - triedna učiteľkaĽubica Martinusová - učiteľka
   • E.19
   • E.19Miroslava Lechovičová - triedna učiteľkaMária Minarovičová, DiS. - učiteľka