• Vedenie MŠ Okružná 19

    • Jolana Mikovínyová
    • Jolana Mikovínyovázástupkyňa MŠ 19msokruzna19@gmail.com
  • Učitelia MŠ Okružná 19

    • Monika Kubelková
    • Monika Kubelkováučiteľka B.19
    • Milada Kubičková
    • Milada Kubičkovátriedna učiteľka A.19
    • Miroslava Lechovičová
    • Miroslava Lechovičovátriedna učiteľka E.19
    • Ľubica Martinusová
    • Ľubica Martinusováučiteľka D.19
    • Jolana Mikovínyová
    • Jolana Mikovínyovátriedna učiteľka C.19
    • Mária Minarovičová, DiS.
    • Mária Minarovičová, DiS.učiteľka E.19
    • Janka Opatovská
    • Janka Opatovskátriedna učiteľka B.19
    • Bc. Stanislava Ovečková
    • Bc. Stanislava Ovečkovátriedna učiteľka D.19
    • Bc. Renáta Slivová
    • Bc. Renáta Slivováučiteľka C.19
    • Anna Zacharová
    • Anna Zacharováučiteľka A.19