• Vedenie MŠ Okružná 27

    • Michaela Císarová
    • Michaela Císarovázástupkyňa MŠ 27msokruzna27@gmail.com
  • Učitelia MŠ Okružná 27

    • Bc. Eva Barkociová
    • Bc. Eva Barkociováučiteľka C.27
    • Mgr. Iveta Benedikovičová
    • Mgr. Iveta Benedikovičováučiteľka A.27
    • Mgr. Michaela Císarová
    • Mgr. Michaela Císarovátriedna učiteľka A.27
    • Iveta Hanusová
    • Iveta Hanusováučiteľka D.27
    • Jana Kvasničková
    • Jana Kvasničkovátriedna učiteľka B.27
    • PaedDr. Hana Lužáková
    • PaedDr. Hana Lužákovátriedna učiteľka D.27
    • Sidónia Pauliniová
    • Sidónia Pauliniovátriedna učiteľka C.27
    • Dagmar Ševčíková
    • Dagmar Ševčíkováučiteľka B.27