• RADA ŠKOLY pri ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava

  • Predseda RŠ:
   PaedDr. Lucia Koleničová
   zástupca za pedagogických zamestnancov ZŠ

   Podpredseda RŠ:
   Bc. Stanislava Ovečková
   zástupca za pedagogických zamestnancov MŠ

   Ďalší členovia RŠ:
   Mgr. Vladimír Lovrant
   zástupca za rodičov detí MŠ
   Ing. Anna Černušková
   zástupca za rodičov žiakov ZŠ
   Bc. Pavol Hlubina
   zástupca za rodičov žiakov ZŠ
   Adrián Tóth
   zástupca za rodičov žiakov ZŠ
   Anna Drobná
   zástupca za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
   Mgr. Ľubica Horváthová
   zástupca za Mesto Trnava
   Mgr. Zuzana Gašparovičová
   zástupca za Mesto Trnava
   Ing. Richard Sládek
   zástupca za Mesto Trnava
   Mgr. Tatiana Vavrová
   zástupca za Mesto Trnava