• Triedy MŠ Okružná 27

   • A.27
   • A.27Mgr. Michaela Císarová - triedna učiteľkaMgr. Iveta Benedikovičová - učiteľka
   • B.27
   • B.27Jana Kvasničková - triedna učiteľkaDagmar Ševčíková - učiteľka
   • C.27
   • C.27Sidónia Pauliniová - triedna učiteľkaBc. Eva Barkociová - učiteľka
   • D.27
   • D.27PaedDr. Hana Lužáková - triedna učiteľkaIveta Hanusová - učiteľka