• Prevádzka školy od 16. 9. 2020
     • Prevádzka školy od 16. 9. 2020

     • Od 16. septembra 2020 sa obnovuje prevádzka školy v štandardnom režime:

      • prevádzka školy: 6:30 – 17:00
      • 7:45 – 8:00 príchod žiakov do školy (otvorený zostáva len hlavný vchod a rodičia do budovy školy nevchádzajú)
      • 8:00 – 14:40 vyučovanie podľa rozvrhu hodín
      • ŠKD: 6:30 – 8:00 a po skončení vyučovania do 17:00

      Prosíme rodičov, aby sledovali webovú stránku školy, pretože prevádzka školy sa môže zmeniť vzhľadom na aktuálny vývoj pandemickej situácie.

    • Upresnenie k vyučovaniu
     • Upresnenie k vyučovaniu

     • V týždni od 7. 9. 2020 do 11. 9. 2020 sa budú žiaci učiť podľa rozvrhu so skrátenými vyučovacími hodinami. Vyučovacia hodina bude trvať 35 minút a každá prestávka medzi hodinami 10 minút.

      Výmena učebníc, ktorá sa neuskutočnila na konci školského roka, je naplánovaná na pondelok 14. 9. 2020.

      Vážení rodičia,
      z dôvodu dodržiavania opatrení Vás žiadame, aby ste prichádzali po svoje deti v nasledovných časoch:

      ak žiak nenavštevuje ŠKD, po skončení vyučovania, resp. po naobedovaní,
      ak žiak navštevuje ŠKD, vyzdvihnite si svoje dieťa najskôr o 14.00 hod. a potom v polhodinových intervaloch (14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00).

      Nevstupujte do budovy školy, počkajte pred vchodom. Poverený zamestnanec Vaše dieťa ohlási u vychovávateľov, ktorí zabezpečia odchod žiaka do šatne.
      Organizačne nám veľmi pomôžete, za čo Vám ďakujeme.