• DUD

   • Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti pri práci s informačno-komunikačnými technológiami.

   • Zdravá škola

   • Škola podporujúca zdravie - v rámci tohoto projektu škola uskutočňuje rôznorodé akcie zamerané na zdravý spôsob života.

    2018/2019: program.pdf      video     foto  
    2016/2017:
    2014/2015:
    2013/2014:
    2011/2012:
    2009/2010:
    2008/2009:
    2006/2007:
    2003/2004:

   • Vyhrňme si rukávy

   • Projekt bol uskutočňovaný v spolupráci s Mestom Trnava a s PSA Peugeot Citroen.

   • Interkultúrne vzdelávanie žiakov aj pedagógov

   • Projekt bol podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013. Ponúkol možnosť zapojiť do výučby žiakov prvého a druhého ročníka. Bol pokračovaním úspešného projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých 2009 - 2012.

    Projekt ponúkol možnosť získať elementárne základy cudzieho jazyka, výučbu nemeckého jazyka kvalifikovaným pedagógom formou krúžku, spoznávanie Rakúska prostredníctvom zvykov, piesní, hier, stretnutí s novými ľuďmi, poznávanie zaujímavých miest.

             

                foto 1            foto 2

   • Škola, ktorej to myslí

   • Projekt Škola, ktorej to myslí a Združenie Orava  

    Cieľom tohto projektu bolo prostredníctvom vyškolených učiteľov a siete modelových škôl, vytvorených v každom kraji Slovenska, naučiť študentov nezávislému a kritickému mysleniu, sebavedomému vytváraniu a vyjadrovaniu vlastného názoru a schopnosti obhájiť si ho v diskusii. Hlavným cieľom projektu bolo naučiť žiakov namiesto pasívneho memorovania veľkého množstva učiva, ktoré aj tak rýchlo zabudnú, získavať informácie aktívne, vedieť ich správne spracovať a cielene využívať v praxi. Projekt ponúkol učiteľom inovačné metódy na dosiahnutie tohto cieľa.

    Stredoeurópska nadácia a Združenie Orava v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft vyhlásili v roku 2007 výzvu na predkladanie žiadostí k projektu Škola, ktorej to myslí. V našom meste bola v prvom kole vybraná ako modelová škola ZŠ Vančurova. Svoje skúsenosti a zážitky prezentovali prezentovali v regionálnej tlači, a tak na základe ich pozitívnej odozvy, ale aj na základe opätovnej výzvy  pre základné školy, sme sa prihlásili do druhého kola.

    Dňa 6. júna 2008 nám výkonná riaditeľka pani Marcela Maslová oznámila, že našu školu do projektu vybrali.

    Nový školský rok 2008/2009 sme  začali nielen vytvorením  školského výchovno – vzdelávacieho programu, ale i netradičným vzdelávaním učiteľov pre netradičné metódy.

    Prvé stretnutie:  11. októbra 2008   Posledné stretnutie:  30. mája 2009

    Naučili sme sa vypracovať plagát a vďaka nemu vzájomne sa spoznávať. Plagátom sme si sprostredkovali informácie, ktoré sme o sebe nevedeli. Najdôležitejšiu časť programu nám lektorky predstavili v popoludňajších hodinách predstavením stratégie EUR.  Potom už nasledovali Bingo, Korytnačka, Insert, použitie portfólia... 

    foto       video 1        video 2  

   • Infovek

   • Žiaci mali možnosť rozvíjať svoje zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií.