• Kedy treba ísť na obed

   • PONDELOK
    OD 11.35: ...
    OD 12.05: ...
    OD 12.50: ...

    UTOROK
    OD 11.35: ...
    OD 12.05: ...
    OD 12.50: ...

    STREDA
    OD 11.35: ...
    OD 12.05: ...
    OD 12.50: ...

    ŠTVRTOK
    OD 11.35: ...
    OD 12.05: ...
    OD 12.50: ...

    PIATOK
    OD 11.35: ...
    OD 12.05: ...
    OD 12.50: ...